De veiligste verlichting voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten actief bezig zijn met de manier waarop verlichting binnen het gebouw wordt ingezet. Zo moeten patiënten zich veilig voelen en moet alles binnen het ziekenhuis op de beste manier zichtbaar zijn. Verlichting in het ziekenhuis wordt onder andere ingezet om bepaalde stoffen te laten opvallen, en de meeste ziekenhuizen richten zich op het optimaal verlichten van iedere ruimte. Een belangrijk onderdeel binnen de verlichting is dat het personeel van het ziekenhuis op ieder moment zo waakzaam mogelijk is, en dat kan onder andere door zeer felle verlichting toe te passen. Daartegenover staat dat de kamers waar patiënten verblijven juist een beetje gedimd moeten zijn, zodat zij hier goed kunnen slapen en ook geen last hebben van de hoge frequentie waarmee bepaalde soorten verlichting werken.

LED-verlichting wordt daarom steeds meer toegepast binnen ziekenhuizen. Het biedt een ontzettend felle verlichting die helpt om artsen en verpleegkundigen zo goed mogelijk te laten opletten. Zo kunnen zij goed wakker blijven en draagt dit actief bij aan een betere hulpverlening aan patiënten die in het ziekenhuis verblijven. LED-verlichting biedt daarbij een veel betere veiligheid omdat er geen kwik in de lampen wordt gebruikt en dit daarmee ook niet voor veiligheidsrisico’s kan zorgen. Binnen de wereld van verlichting voor ziekenhuizen zijn dan ook een groot aantal factoren waar actief op moet worden gelet, en hier komen de volgende factoren nog bij:

● Verlagen van de totale energiekosten

● Gebruik van subsidies voor het aanpassen van verlichting

● Het verhogen van de winstmarges

De basisverlichting voor ziekenhuizen

Binnen een ziekenhuis worden een aantal soorten verlichting op een optimale manier met elkaar gecombineerd. Dit draagt onder andere bij aan een betere ervaring voor doktoren en patiënten. Uiteindelijk is het belangrijkste doel binnen het ziekenhuis om te zorgen dat patiënten hier op een fijne manier kunnen verblijven en dat het ziekenhuispersoneel altijd goed actief is tijdens het werk dat zij hier uitvoeren.

Natuurlijke verlichting

Door middel van zonlicht kan een groot deel van het ziekenhuis worden verlicht. Het gaat hier vooral om de ruimtes en kamers die direct in de zon staan. Zonlicht is een prettige toevoeging voor patiënten, vooral wanneer zij al langere tijd in het ziekenhuis verblijven. Zonlicht draagt bij aan een betere werking van ons lichaam en biedt patiënten daarbij de hoop weer lekker in het zonnetje te lopen zodra zij zijn genezen. Helaas houden ramen UV-straling tegen, waardoor ons lichaam geen vitamine D aanmaakt wanneer het gefilterde zonlicht de huid raakt. Naast zonlicht wordt ook kaarslicht als natuurlijke verlichting benoemd, het is echter in de meeste ziekenhuizen niet mogelijk om kaarslicht te gebruiken omdat dit in strijd gaat met de veiligheidsregels. In enkele gevallen, bijvoorbeeld wanneer de stroom op bepaalde afdelingen uitvalt, is het wel toegestaan om kaarslicht te gebruiken. Echter is open vuur in een gebouw zoals een ziekenhuis altijd een groot veiligheidsrisico dat de meeste ziekenhuizen altijd zo veel mogelijk proberen te voorkomen.

Sfeerverlichting

In het ziekenhuis moet een bepaalde sfeer worden gecreëerd voor de patiënten. Tenslotte kan het voorkomen dat zij hier voor langere tijd zitten. Maar ook voor patiënten die maar korte tijd in het ziekenhuis moeten verblijven is het belangrijk dat zij een bepaalde sfeer ervaren. Zij komen hier tenslotte niet voor hun plezier maar hebben vaak te maken met zware lichamelijke omstandigheden die hen voor de rest van hun leven zullen veranderen. Door middel van sfeerverlichting kan een bepaalde atmosfeer binnen het ziekenhuis gecreëerd worden waarin patiënten zich minder onaangenaam voelen en daardoor veel beter kunnen werken aan een prettig herstel.

Verlichting om te werken

Ruimtes waarin het personeel van het ziekenhuis bezig is met administratieve en andere belangrijke zaken moeten optimaal worden gebruikt en hier speelt ook verlichting een essentiële rol. Het is tenslotte belangrijk dat zij het werk op een goede manier kunnen uitvoeren, daarom werd er tot enkele jaren geleden in de meeste ziekenhuizen nog steeds gebruikgemaakt van elementen zoals leeslampen. Vandaag de dag wordt er vooral via de plafondverlichting gezorgd dat ruimtes waarin men actief aan het werk is op de juiste wijze worden verlicht, en dat brengt prettige resultaten met zich mee. Zo kan het personeel zich op de juiste manier op het werk richten en is het voor hen mogelijk om op ieder moment zo productief mogelijk te zijn.

Accentuerende verlichting in ziekenhuizen

Bepaalde elementen binnen het ziekenhuis vereisen een bepaalde focus. Het is binnen deze onderdelen van het ziekenhuis dan ook van groot belang dat hier de juiste verlichting wordt aangeschaft. Zo moeten gasten en patiënten die het ziekenhuis binnenkomen bijvoorbeeld direct zien waar de receptie is. Door hier extra verlichting aan te brengen valt de receptie beter op en hebben bezoekers geen enkel probleem om zich in te checken of bij de receptie om informatie te vragen.

Een andere vorm van accentuerende verlichting is noodverlichting, wat ook in een ziekenhuis van groot belang is. Noodverlichting draagt bij aan een betere uitgang wanneer er bijvoorbeeld brand in het ziekenhuis is ontstaan.